Miniaturowy termostat uniwersalny

Regulator R311 to miniaturowy uniwersalny termostat. Realizuje funkcję termostatu nisko i wysokotemperaturowego, różnicowego oraz okienkowego. Może służyć do załączana pomp ładujących, sterowania przepompowywaniem ciepłej wody pomiędzy zbiornikami, sterowania prostym układem solarnym, włączania wentylatorów, agregatów chłodniczych, sygnalizowania alarmów, rozmrażania rynien i podjazdów, sterowania dołączaniem wymiennika gruntowego itp. Współpracuje z czujnikami rezystancyjnymi o charakterystyce Pt1000. Dzięki wbudowanemu interfejsowi cyfrowemu RS-485 może być stosowany w systemach monitoringu. Regulatory R311 można łączyć w proste sieci, gdzie jeden regulator mierzy temperaturę i przesyła ją do pozostałych. Może to być temperatura zmierzona przez regulator R311, temperatura zewnętrzna zmierzona regulatorem pogodowym wyposażonym w funkcję pracy nadrzędnej (np: R321, R322, R327, R315.T2, R803) lub temperatura kotła CO, jeżeli regulator kotła (np: RAPID5N, RAPID5U) współpracuje z termostatem NANO.

Współpracuje z czujnikami Pt1000. W ofercie znajdują się również:

  • R312 precyzyjny termostat -40..+40°C, dokładność pomiaru 0,1°C
  • R313 precyzyjny termostat -90..+40°C, dokładność pomiaru 0,3°C

Dodatkowe funkcje:

  • Opóźnianie przełączenia przekaźnika
  • Regulowana amplituda zadziałania
  • Wejście korekty temperatury zadanej
  • Ograniczenie zakresu temperatury ustawianej przez użytkownika
  • Programowany klawisz on/off do zatrzymywania i uruchamiania regulacji
  • Nastawy termostatu są zapisane w pamięci nie wymagającej podtrzymania zasilania

Przykładowy sposób zastosowania R311 do sterowania układem solarnym.

  • Regulator R311 zapewnia sterowanie pompą solarną w funkcji różnicy temperatur pomiędzy kolektorem i zasobnikiem. Zapewnia zabezpieczenie przed przegrzaniem zasobnika i kolektora, oraz wyłączenie pompy solarnej przy zbyt niskiej temperaturze kolektora.

Przykład wykorzystania termostatu R311 do sterowania układem wspomagania CO.

  • Jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem T1 jest wyższa od temperatury powrotu zmierzonej czujnikiem T2 o wartość parametru F09, to regulator załącza przekaźnik powodując otwarcie przepływu B przez zawór rozdzielający a woda powracająca z instalacji zostaje podgrzana w wymienniku. Kiedy różnica temperatur T1-T2 zmniejsza się poniżej wartości parametru F10 zawór rozdzielający zostaje przełączony w pozycję A. Regulator zabezpiecza dodatkowe źródło ciepła przed nadmiernym wychłodzeniem nie pozwalając na dołączenie wymiennika kiedy temperatura T1 jest niższa od wartości parametru F12.