Termostat uniwersalny

Regulator R350 Może służyć do sterowania układami grzałek, załączana pomp ładujących, sterowania przepompowywaniem ciepłej wody pomiędzy zbiornikami, sterowania układem solarnym, włączania wentylatorów, agregatów chłodniczych, sygnalizowania alarmów, rozmrażania rynien i podjazdów, sterowania dołączaniem wymiennika gruntowego itp.

Dzięki wbudowanemu interfejsowi cyfrowemu RS-485stosowany w systemach monitoringu. Regulatory R350 można łączyć w proste sieci, gdzie wszystkie regulatory odczytują jedną temperaturę. W jednej sieci może pracować do 32 urządzeń.

Funkcje specjalne:

  • Opóźnienie załączenia i wyłączenia przekaźnika. Reakcja termostatu na przekroczenie progu zadziałania może zostać opóźniona o ustawiony czas. Opóźnianie załączenia i wyłączenia przekaźnika pozwala wyeliminować niepotrzebne przełączenia na skutek krótkotrwałych wahań temperatury.
  • Klawisz załączenia/wyłączenia regulacji. Dzięki przyciskowi ON/OFF można wyłączyć regulacje w wybranym kanale, dla każdego wyjścia można ustalić stan przekaźnika po wyłączeniu regulacji. Programowana reakcja na uszkodzenie czujnika. Dla każdego wyjścia można zdefiniować stan przekaźnika w przypadku uszkodzenia czujnika. Funkcja zabezpiecza sterowany obiekt przed uszkodzeniami spowodowanymi awariami czujników.
  • Kompensacja rezystancji obwodu czujnika. W przypadku podłączenia czujników przewodami o znacznej rezystancji pozwala wyeliminować błąd pomiaru wnoszony przez przewody.

Przykładowy sposób zastosowania R350 do sterowania układem solarnym.

  • Regulator R350 umożliwia sterowanie pompą solarną w funkcji różnicy temperatur pomiędzy kolektorem i zasobnikiem. Zapewnia zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektora, oraz wyłączenie pompy solarnej przy zbyt niskiej temperaturze kolektora.

Przykładowe sterowanie pompą ładującą zasobnik CWU z kominka.

  • Na rysunku przedstawione zostało zastosowanie regulatora do sterowania ładowaniem zasobnika CWU z kominka lub kotła na paliwo stałe. Regulator zabezpiecza kominek przed pracą poniżej punktu rosy (par. KMIN), oraz wyłącza pompę kiedy temperatura zasobnika przekroczy wartość zadaną (par. ZZAD). Jeżeli temperatura TEMP (czujnik T4) przekroczy wartość ustawioną w parametrze KMAX – pompa zostaje załączona w celu ochrony kominka lub kotła przed przegrzaniem. Schemat podłączenia jest taki sam jak dla poprzedniego przykładu.

Galeria Termostat uniwersalny R350