Regulator pogodowy jednosprężarkowej pompy ciepła

Steruje pracą jednosprężarkowej pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia. Pracuje w jednym z pięciu schematów: ogrzewanie pogodowe, ogrzewanie wg temperatury pomieszczenia, klimatyzacja - ochładzanie powietrza w kanale nawiewnym sterowanie zrzutem ciepła, chłodzenie dolnego źródła (np. wytwarzanie wody lodowej) praca z buforem. Składa się z panelu sterującego i modułu wykonawczego. Zapewnia sterowanie trzystopniowym źródłem biwalentnym Jest wyposażony w zegar z dziennym i tygodniowym programem działania ogrzewania

Funkcje specjalne:

Przykładowy schemat instalacji regulatora R420

  • Tdz – czujnik temperatury dolnego źródła
  • Tgz – czujnik temperatury górnego źródła
  • Tcwu – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
  • T zewnętrzna – czujnik temperatury zewnętrznej
  • Pompa DZ – pompa dolnego źródła
  • Pompa GZ – pompa górnego źródła
  • Pompa CWU – pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej