Regulator układu ogrzewania kominka

Sterownik IGNIS przeznaczony do sterowania układem grzewczym, gdzie źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Regulacja temperatury kominka jest realizowana przez sterowanie stopniem otwarcia przepustnicy powietrza. Sterownik składa się z panelu sterującego przeznaczonego do powieszenia w pomieszczeniu mieszkalnym i modułu wykonawczego do którego podłącza się zasilanie sieciowe, czujniki i urządzenia wykonawcze. Detekcja wygaśnięcia kominka Automatyczne dołączanie zapasowego źródła ciepła (np.: kotła gazowego) Domykanie przepustnicy po zaniku zasilania.

Przepustnica nie wchodzi w skład zestawu.

Funkcje specjalne:

 • Automatyczna regulacja mocy kominka
 • Ochrona kotła przed roszeniem
 • Funkcja ładowania zasobnika CWU
 • Zegar do regulacji temperatury w cyklu dobowym
 • Modułowa konstrukcja regulatora

Przykładowy schemat pracy z dwoma pompami

 • T1 – temperatura kominka
 • T2 – temperatura zasobnika CW
 • M – napęd przepustnicy
 • PCW – pompa ładująca zasobnik CW
 • PCO – pompa obiegowa CO

Przykładowy schemat pracy z zaworem rozdzielającym

 • T1 – temperatura kominka
 • T2 – temperatura zasobnika CW
 • M – napęd przepustnicy
 • Z – Zawór rozdzielający CO/CW
 • PK – pompa kominka

Galeria Regulator kominka IGNIS mini