Moduł rozszerzający

Współpracuje z regulatorem kotłowym obsługującym protokół C14. Służy do rozszerzenia funkcjonalności podstawowych regulatorów kotłowych realizując jedną z sześciu funkcji: steruje pompą cyrkulacyjną CWU, powiela sterowanie pompą CO, powiela sterowanie pompą CWU, załącza napięcie kiedy jest zwarte wejście termostatu pokojowego podłączonego do regulatora kotłowego, załącza pompę kotłową kiedy regulator kotłowy załączy pompę CO lub CWU umożliwiając sterowanie układem kotła połączonego z wymiennikiem załącza napięcie kiedy regulator kotłowy zgłosi alarm

Podłączenie modułu i regulatora

  • Moduł należy połączyć z regulatorem według poniższego schematu oraz zgodnie z oznakowaniem. Regulator współpracujący musi być ustawiony jako MASTER w parametrze PRACA W SIECI. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w instrukcji regulatora.