PRZEWODOWY CYFROWY MODUŁ POKOJOWY

Utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej – termostat sygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury pomieszczenia wpływając na podłączony regulator tak, aby utrzymać ją na właściwym poziomie. Zmiana trybu pracy jednym przyciskiem – bardzo prosty sposób przełączania ogrzewania pomiędzy trybami pracy. Jednorazowe podgrzanie CWU – w każdej chwili możliwe jest uruchomienie na 30 minut podgrzewania CWU do temperatury komfortowej. Ustawianie zadanej temperatury CO – cyfrowe podłączenie pozwala nastawiać temperaturę zadaną CO w regulatorach stałowartościowych. Odczyt temperatury CO i zasobnika CWU – termostat podłączony interfejsem cyfrowym umożliwia odczyt aktualnej temperatury CO i zasobnika CWU. Sygnalizacja alarmów – połączenie cyfrowe umożliwia sygnalizację alarmów pojawiających się w podłączonym regulatorze. Wbudowany zegar – umożliwiający regulację temperatury w cyklu dobowym i tygodniowym. Bezprzewodowa komunikacja cyfrowa (tylko NANO RADIO).

W sprawie potwierdzenia kompatybilności NANO i poszczególnych regulatorów prosimy o kontakt.

Galeria Układ komfortu i zdalnej kontroli NANO