Bezprzewodowy cyfrowy moduł pokojowy

Utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej – termostat sygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury pomieszczenia wpływając na podłączony regulator tak, aby utrzymać ją na właściwym poziomie. Zmiana trybu pracy jednym przyciskiem – bardzo prosty sposób przełączania ogrzewania pomiędzy trybami pracy. Jednorazowe podgrzanie CWU – w każdej chwili możliwe jest uruchomienie na 30 minut podgrzewania CWU do temperatury komfortowej. Ustawianie zadanej temperatury CO – cyfrowe podłączenie pozwala nastawiać temperaturę zadaną CO w regulatorach stałowartościowych. Odczyt temperatury CO i zasobnika CWU – termostat podłączony interfejsem cyfrowym umożliwia odczyt aktualnej temperatury CO i zasobnika CWU. Sygnalizacja alarmów – połączenie cyfrowe umożliwia sygnalizację alarmów pojawiających się w podłączonym regulatorze. Wbudowany zegar – umożliwiający regulację temperatury w cyklu dobowym i tygodniowym. Bezprzewodowa komunikacja cyfrowa (tylko NANO RADIO).

NANO współpracuje z regulatorami:

 • Biomax 100 - od wersji oprogramowania 1.6
 • Biomax 300 - od wersji oprogramowania 4.0
 • Carbocontrol 100
 • Carbocontrol 300 - od wersji oprogramowania 1.0
 • Rapid 5U - od wersji oprogramowania 3.5
 • Rapid 5L - od wersji oprogramowania 2.4
 • R311
 • R350.T2 - od wersji oprogramowania 2.0
 • R803 - wersje oprogramowania od 3.1 do 4.0
 • R332 - wersje oprogramowania 1.x
 • Panel NANO dzięki wbudowanemu wyjściu przekaźnikowemu moduł odczytowy Nano współpracuje z pozostałymi regulatorami firmy Compit jak klasyczny termostart pokojowy. UWAGA: NANO RADIO nie posiada tej funkcji! Urządzenia wymagające dodatkowego zasilacza 9V 100mA:
 • R311
 • R803
 • R350.T2
 • Biomax 100
 • Biomax 300

NANO współpracuje z regulatorami:

 • Biomax 100 - od wersji oprogramowania 1.6
 • Biomax 300 - od wersji oprogramowania 4.0
 • Carbocontrol 100
 • Carbocontrol 300 - od wersji oprogramowania 1.0
 • Rapid 5U - od wersji oprogramowania 3.5
 • Rapid 5L - od wersji oprogramowania 2.4
 • R311
 • R350.T2 - od wersji oprogramowania 2.0
 • R803 - wersje oprogramowania od 3.1 do 4.0
 • R332 - wersje oprogramowania 1.x
 • Dzięki wbudowanemu wyjściu przekaźnikowemu moduł odczytowy Nano współpracuje z pozostałymi regulatorami firmy Compit jak klasyczny termostart pokojowy. Urządzenia wymagające dodatkowego zasilacza 9V 100mA:
 • R311
 • R803
 • R350.T2
 • Biomax 100
 • Biomax 300

Schemat podłączenia konwertera do regulatorów

 • BIOMAX 300

Schemat podłączenia konwertera do regulatora R803

 • Podobnie konwerter radio-rs podłącza się do regulatorów, które nie są wyposażone w zaciski U. G. np.: R311, R350, R350.T2.