Termostat pokojowy z komunikacją cyfrową

NANO S jest prostym termostatem pokojowym współpracującym z regulatorami COMPIT. Można na nim ustawić dwie wartości temperatury zadanej w pomieszczeniu: dzienną i nocną. Przełączanie pomiędzy trybem dziennym i nocnym dokonuje się ręcznie. NANO S za pośrednictwem linii cyfrowej informuje współpracujące z nim urządzenie o tym, czy w pomieszczeniu jest za ciepło bądź za zimno. Dodatkowo łącząc się z regulatorem kotłowym umożliwia odczyt z kotła takich informacji jak: temperatury kotła: zadana i zmierzona, poziom opału w zasobniku, temperatura zmierzona CWU (ciepłej wody) i odczyt temperatury zewnętrznej. Sygnalizuje także sytuacje alarmowe występujące w regulatorze kotłowym. Funkcje: Sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem. • Cyfrowa komunikacja za pomocą protokołu C14. • Podświetlany wyświetlacz LCD. • Wyświetlanie poziomu opału przy współpracy z regulatorami kotłów na paliwo stałe. • Odczyt temperatury kotła. • Ustawianie temperatury zadanej kotła. • Odczyt temperatury CWU (ciepłej wody). • Sygnalizowanie alarmów z regulatora kotłowego. • Przełączanie dzień / noc jednym klawiszem. • Przyjmowanie rozkazu przejścia w tryb urlopowy z termostatu nadrzędnego.

W sprawie potwierdzenia kompatybilności NANO S i poszczególnych regulatorów prosimy o kontakt.