Rozbudowany regulator kotła retortowego z automatyczna regulacją mocy kotła z obsługą 6 pomp

Regulator przeznaczony do sterowania rozbudowanym systemem grzewczym opartym na kotle z palnikiem retortowym. System automatycznej regulacji mocy dostosowuje moc kotła do zmieniającego się zapotrzebowania. Graficzny wyświetlacz LCD zapewnia atrakcyjny i czytelny interfejs użytkownika. Sterowanie procesem spalania – algorytm pracy regulatora zapewnia w pełni automatyczną pracę. Regulator dostosowuje moc kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Obsługa 6 pomp: pompy obiegu bezpośredniego, pompy obiegu mieszającego, pompy obiegu podłogowego, pompy ładującej c.w.u, pompy cyrkulacyjnej CWU i pompy ochrony powrotu. Współpraca z termostatem pokojowym i modułem pokojowym NANO. Regulacja temperatury w obiegu z mieszaczem – dzięki niezawodnemu algorytmowi PI, który automatycznie dostosowuje się do napędu. Regulacja temperatury w obiegu podłogowym z zaworem mieszającym ustawianym ręcznie. Regulacja temperatury zasobnika CWU automatyczne uruchamianie ładowania CWU. Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła.

Schemat instalacji obsługiwanej przez sterownik R740G

 • T1 – czujnik temperatury kotła
 • T2 – czujnik temperatury zasobnika CWU
 • T3 – czujnik temperatury podajnika
 • T4 – czujnik temperatury obiegu mieszacza
 • T5 – czujnik temperatury powrotu z obiegu podłogowego
 • T6 – czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowy)
 • PCO – pompa bezpośredniego obiegu CO
 • PM – pompa mieszacza
 • PP – pompa podłogowa
 • PC – pompa cyrkulacyjna
 • PCWU – pompa ładująca CWU
 • Pod – podajnik
 • Wen – wentylator
 • M – napęd mieszacza
 • TP1 – termostat pokojowy 1
 • TP2 – termostat pokojowy 2