Regulator kotła retortowego

Sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym. Współpraca z tradycyjnym termostatem pokojowym. Wybiegi posezonowe pomp. Występuje w 3 typach obudów. Sterowanie pompami CO i CWU. Interfejs cyfrowy z protokołem C14, pozwala na współprace z modułem NANO dodatkowymi mieszaczami, modułem LAN, GSM itd. Dostosowywanie temperatry kotła do zapotrzebowania zgłaszanego przez regulatory mieszaczy. Zabezpieczenie przed zapaleniem się paliwa w podajniku

Schemat instalacji obsługiwanej przez regulator R750T

  • R750T – regulator kotła
  • PCO – pompa obiegowa obiegu grzewczego
  • PCWU – pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej
  • MR – motoreduktor
  • W – wentylator nadmuchowy
  • TP – termostat pokojowy
  • T1 – Czujnik temperatury kotła
  • T2 – czujnik temperatury zasobnika CWU
  • T3 – czujnik temperatury podajnika
  • NW – naczynie wzbiorcze