Regulator węzła ciepłowniczego

Regulator umożliwia sterowanie węzłem ciepłowniczym. Sterowanie pompą obiegową z zabezpieczeniem przed przegrzaniem obiegu. Automatyczne wyłączanie pompy obiegowej po zakończeniu sezonu grzewczego. Realizacja wybiegów posezonowych. Temperatura w obiegu grzewczym wyznaczana pogodowo, ochrona temperatury powrotu. Możliwość konfiguracji pracy ze stałą temperaturą lub obsługi zasobnika CWU. Sterowanie układem dwóch zaworów z siłownikami trójstawnymi według charakterystyki pogodowej, z możliwością konfiguracji drugiego obwodu do pracy ze stałą temperaturą lub ładowania zasobnika CWU. Zastosowanie w układach kotłowych do rozbudowy obwodów grzewczych, w wymiennikowniach i węzłach cieplnych, itp. Obsługa dwóch obiegów CO. Sterowanie pompą cyrkulacji CWU. Cyfrowy interfejs RS-485.

Przykładowy schemat instalacji regulatora R332

  • Schemat instalacji z dwoma obiegami grzewczym z zaworami regulacyjnymi.

Przykładowy schemat instalacji regulatora R332

  • Schemat instalacji z drugim obiegiem skonfigurowanym do obsługi zasobnika CWU.