Regulator temperatury obiegu grzewczego

Regulator przeznaczony do utrzymywania stałej temperatury w obiegu grzewczym z zaworem mieszającym sterowanym trójstawnie. Sterowanie pompą obiegową. Zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu. Współpraca z termostatem pokojowym. Cyfrowy interfejs RS485. Szerokie zastosowanie: regulacja temperatury układów technologicznych, sterowanie podgrzewaniem zasobnika CWU z układu wymiennika, nagrzewnicą powietrza w układach wentylacji, ogrzewaniem szklarni (regulacja ilościowa - stała temperatura czynnika, zmienia się przepływ), sterowanie otwieraniem okien w szklarniach itp. Współpracuje z czujnikami Pt1000.

Przykładowy schemat regulatora R350.05

  • Stabilizacja temperatury w obiegu podłogowym.

Przykładowy schemat regulatora R350.05

  • Stabilizacja temperatury w zbiorniku.