Pogodowy regulator temperatury obiegu grzewczego mieszającego

Regulator przeznaczony do pogodowego sterowania temperaturą w obiegu grzewczym z zaworem sterowanym trójstawnie. Sterowanie pompą obiegową z zabezpieczeniem przed przegrzaniem obiegu. Automatyczne wyłączanie pompy obiegowej po zakończeniu sezonu grzewczego. Realizacja wybiegów posezonowych. Temperatura w obiegu grzewczym wyznaczana pogodowo, ochrona temperatury powrotu. Wbudowany zegar, umożliwiający zaprogramowanie obniżeń dobowych i tygodniowych. Cyfrowy interfejs RS-485. Współpraca z konwencjonalnym termostatem pokojowym oraz z modułem pokojowym NANO umożliwiającym dwukierunkową wymianę informacji. Możliwość łączenia w proste sieci*, gdzie jeden regulator mierzy temperaturę i przesyła ją do pozostałych *Przykład: Regulator R350.T2 może odczytywać temperaturę zewnętrzną zmierzoną regulatorem pogodowym wyposażonym w funkcję pracy nadrzędnej (np.: R321, R332, R327, R350.T2, R803).

Przykładowy schemat instalacji regulatora R350.T2

  • Regulacja temperatury za pomocą zaworu trójdrogowego.

Przykładowy schemat instalacji regulatora R350.T2

  • Regulacja temperatury za pomocą zaworu czterodrogowego.