Pogodowy regulator temperatury obiegu grzewczego mieszającego

Regulator przeznaczony do pogodowego sterowania temperaturą w obiegu grzewczym z mieszaczem. Automatycznie wyłącza pompę obiegową po zakończeniu sezonu grzewczego. Realizuje wybiegi posezonowe. Współprcuje z konwencjonalnym termostatem pokojowym oraz z modułem pokojowym NANO umożliwiającym dwukierunkową wymianę informacji. Umożliwia zaprogramowanie harmonogramu obniżeń dobowych i tygodniowych. Steruje pracą pompy obiegowej zabezpieczając przed przegrzaniem obiegu w przypadku uszkodzenia zaworu. Zapewnia ochronę temperatury powrotu w układach z zaworem 3 i 4-drogowym. Umożliwia zaprogramowanie harmonogramu obniżeń dobowych i tygodniowych. Obsługuje protokół komunikacyjny C14, co pozwala na pracę w systemach zdalnego sterowania i monitoringu. Umożliwia odczyt temperatury zewnętrznej z innego regulatora pracującego w sieci C14.

Przykładowy schemat instalacji regulatora R350.T3

  • Regulacja temperatury za pomocą zaworu dławiącego w układzie z wymiennikiem.

Przykładowy schemat instalacji regulatora R350.T3

  • Regulacja temperatury za pomocą zaworu czterodrogowego.