R803BB Moduł mieszacza i cyrkulacji

Moduł mieszacza R803BB steruje napędem mieszacza, pompą obiegową i pompą cyrkulacyjną CWU. Komunikuje się z regulatorami za pomocą interfejsu cyfrowego RS485 w standardzie C14.

R803BC dodatkowo steruje pompą cyrkulacyjną CWU. Łatwy montaż naścienny, nie wymaga dodatkowej szafki montażowej.

  • Sterowanie zaworem mieszającym
  • Interfejs cyfrowy
  • Więcej...
  • Protokół komunikacyjny C14
  • Sterowanie cyrkulacją CWU
  • Kup

MC-1 Moduł rozszerzający

Współpracuje z regulatorem kotłowym obsługującym protokół C14.

Służy do rozszerzenia funkcjonalności podstawowych regulatorów kotłowych realizując jedną z sześciu funkcji: steruje pompą cyrkulacyjną CWU, powiela sterowanie pompą CO, powiela sterowanie pompą CWU, załącza napięcie kiedy jest zwarte wejście termostatu pokojowego podłączonego do regulatora kotłowego, załącza pompę kotłową kiedy regulator kotłowy załączy pompę CO lub CWU umożliwiając sterowanie układem kotła połączonego z wymiennikiem załącza napięcie kiedy regulator kotłowy zgłosi alarm.

  • Protokół komunikacyjny C14
  • Kup