Mini P3 Uniwersalny sterownik pompy

Sterownik mini P3 jest przeznaczony do automatycznego sterowania pompą CO.

Sterownik załącza pompę kiedy temperatura przekroczy nastawioną wartość, oraz wyłącza ją gdy temperatura spadnie. Automatyczne wyłączanie pompy pozwala zaoszczędzić energie elektryczną, chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą pracy oraz przedłuża żywotność pompy.

 • Funkcja antyzamarzanie
 • Kup

Mini P2 Sterownik pomp CO i CW

Mini P2 to urządzenie przeznaczone do sterowania pracą pompy CO oraz pompy ciepłej wody użytkowej (CW).

Automatyczne sterowanie pompami pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, zabezpiecza kocioł przed pracą przy zbyt niskiej temperaturze, pozwala utrzymać stałą temperaturę ciepłej wody, oraz wydłuża żywotność pomp.

 • Sterowanie pompa CW
 • Kup

Mini P1 Sterownik pompy CO

Mini P1 jest przeznaczony do automatycznego sterowania pompą CO.

Sterownik załącza pompę kiedy temperatura kotła przekroczy nastawioną wartość, oraz wyłącza ją gdy temperatura spadnie. Automatyczne wyłączanie pompy pozwala zaoszczędzić energie elektryczną, chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą pracy oraz przedłuża żywotność pompy.

 • Funkcja antyzamarzanie
 • Kup

R350.05 Regulator temperatury obiegu grzewczego

Regulator przeznaczony do utrzymywania stałej temperatury w obiegu grzewczym z zaworem mieszającym sterowanym trójstawnie.

Sterowanie pompą obiegową. Zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu. Współpraca z termostatem pokojowym. Cyfrowy interfejs RS485. Szerokie zastosowanie: regulacja temperatury układów technologicznych, sterowanie podgrzewaniem zasobnika CWU z układu wymiennika, nagrzewnicą powietrza w układach wentylacji, ogrzewaniem szklarni.

 • Interfejs łączności cyfrowej
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

R350.07 Regulator temperatury z podwójnym algorytmem PI

Regulator przeznaczony do stabilizacji temperatury z zaworem mieszającym sterowanym trójstawnie, dedykowany do sterowania obiektami o dużej inercji.

Dwustopniowa regulacja PI zapewnia stabilną i precyzyjną pracę układu. Sterowanie pompą obiegową. Zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu. Współpraca z termostatem pokojowym. Cyfrowy interfejs RS485. Szerokie zastosowanie: regulacja temperatury w pomieszczeniach, temperatury powietrza nawiewanego w układach wentylacji, sterowanie ogrzewaniem szklarni, basenów, itp.

 • Interfejs łączności cyfrowej
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

R801 Stałowartościowy regulator mieszacza

Regulator przeznaczony do utrzymywania stałej temperatury w obiegu grzewczym z zaworem mieszającym sterowanym trójstawnie.

Czytelna, intuicyjna obsługa Sterowanie pompą obiegową z zabezpieczeniem przed przegrzaniem obiegu. Łatwy montaż naścienny, nie wymaga dodatkowej szafki montażowej Zabezpieczenie obwodu przed skutkami awarii zaworu regulacyjnego. Poprawa ekonomiki układu dzięki funkcji wyłączania pompy oraz współpracy z termostatem pokojowym.

 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

R803 Pogodowy regulator obwodu grzewczego z mieszaczem

Regulator R803 jest przeznaczony do pogodowego sterowania zaworem regulacyjnym z siłownikiem trójstawnym. Posiada dodatkowe wyjście, które można skonfigurować do realizacji ładowania CWU, lub do odcinania części ogrzewania C.O. po przekroczeniu przez temperaturę zewnętrzną zadanej wartości.

Funkcja sterylizacji zasobnika CWU Automatyczne wyłączanie pompy obiegowej po zakończeniu sezonu grzewczego. Realizacja wybiegów posezonowych. Łatwy montaż naścienny, nie wymaga dodatkowej szafki montażowej Pogodowe wyznaczanie temperatury zadanej - na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej i zaprogramowanej krzywej grzewczej regulator wylicza temperaturę zadaną obwodu grzewczego.

 • Funkcja pogodowa
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

R810 Pogodowy regulator temperatury obiegu grzewczego

Regulator przeznaczony do pogodowego sterowania temperaturą w obiegu grzewczym z zaworem mieszającym sterowanym trójstawnie. Bardzo prosta i intuicyjna obsługa dzięki wyświetlaczowi graficznemu.

Sterowanie pompą obiegową z zabezpieczeniem przed przegrzaniem obiegu. Automatyczne wyłączanie pompy obiegowej po zakończeniu sezonu grzewczego. Realizacja wybiegów posezonowych. Wbudowany zegar, umożliwiający zaprogramowanie obniżeń dobowych i tygodniowych. Cyfrowy interfejs RS-485. Współpraca z konwencjonalnym termostatem pokojowym oraz z modułem pokojowym NANO umożliwiającym dwukierunkową wymianę informacji.

 • Funkcja pogodowa
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

R350.T2 Pogodowy regulator temperatury obiegu grzewczego

R350.T2 jest przeznaczony do regulacji temperatury w obiegu grzewczym z zaworem wyposażonym w napęd sterowany 3 - punktowo. Temperatura zadana obiegu grzewczego jest wyznaczana na podstawie zaprogramowanej krzywej grzewczej i zmierzonej temperatury zewnętrznej – funkcja pogodowa.

Regulator realizuję ochrone temperatury powrotu. Jest wyposażony w zegar i umożliwia określenie czasowego programu działania ogrzewania. Działanie zegara jest podtrzymywane przez 48 godzin przy wyłączonym zasilaniu regulatora.

 • Funkcja pogodowa
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

P1 Regulator pomp CO i CWU z interfejsem cyfrowym

Sterownik P1 jest przeznaczony do sterowania pracą pomp CO i CWU

Pomiar temperatury kotła i zasobnika CWU. Sterowanie pracą pompy CO. Stabilizacja temperatury w zasobniku CWU, sterowanie pompą CWU. Zabezpieczenie przed wychłodzeniem zasobnika CWU po wygaśnięciu kotła. Współpraca z termostatem konwencjonalnym. Współpraca z modułem pokojowym NANO.

 • Ochrona kotła
 • Funkcja ładowania CWU
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Współpraca z termostatem
 • Kup

R350.T3 Pogodowy regulator temperatury obiegu grzewczego

Regulator przeznaczony do pogodowego sterowania temperaturą w obiegu grzewczym z mieszaczem. Automatycznie wyłącza pompę obiegową po zakończeniu sezonu grzewczego. Realizuje wybiegi posezonowe.

Współprcuje z konwencjonalnym termostatem pokojowym oraz z modułem pokojowym NANO umożliwiającym dwukierunkową wymianę informacji. Umożliwia zaprogramowanie harmonogramu obniżeń dobowych i tygodniowych.

 • Funkcja pogodowa
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Współpraca z termostatem
 • Kup