R430 Regulator pompy ciepła typu powietrze-woda

Regulator R430 jest zaprojektowany do sterowania systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda. Steruje sprężarką, wentylatorem, pompą ładującą zasobnik c.w.u i grzałką.

Inteligentne sterowanie grzałką, zapewniające minimalną energochłonność, strefy czasowe, zezwolenia na pracę grzałki. Zegar tygodniowy pozwalający zoptymalizować ilość dostarczanej energii (np. praca w drugiej taryfie energetycznej).

 • Protokół komunikacyjny C14
 • Współpraca z NANO
 • Więcej...
 • Wyświetlacz graficzny
 • Funkcja ładowania zasobnika CWU
 • Kup

R420 Pogodowy regulator jednosprężarkowej pompy ciepła

Steruje pracą jednosprężarkowej pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia. Pracuje w jednym z pięciu schematów: ogrzewanie pogodowe, ogrzewanie wg temperatury pomieszczenia, klimatyzacja - ochładzanie powietrza w kanale nawiewnym sterowanie zrzutem ciepła, chłodzenie dolnego źródła (np. wytwarzanie wody lodowej) praca z buforem.

Składa się z panelu sterującego i modułu wykonawczego. Zapewnia sterowanie trzystopniowym źródłem biwalentnym Jest wyposażony w zegar z dziennym i tygodniowym programem działania ogrzewania.

 • Protokół komunikacyjny C3
 • Cyrkulacja CWU
 • Więcej...
 • Wyświetlacz graficzny
 • Funkcja ładowania zasobnika CWU
 • Kup

R451 Regulator pompy ciepła typu powietrze-woda

Regulator R451 jest zaprojektowany do sterowania systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda. Steruje sprężarką, wentylatorem, pompą ładującą zasobnik ciepłej wody (C.W.), grzałką i kotłem biwalentnym.

Sterowanie powietrzną pompą ciepła, funkcja ANTY-LEGIONELLA interfejs cyfrowy (monitoring), współpraca z graficznym panelem sterującym NANO one, inteligentne sterowanie grzałką, wybiegi wentylatora i pompy podnoszące trwałość pompy ciepła, zegar tygodniowy pozwalający zoptymalizować ilość dostarczanej energii (np. praca w drugiej taryfie energetycznej).

 • Zegar tygodniowy
 • Współpraca z NANO
 • Więcej...
 • Wyświetlacz graficzny
 • Funkcja ładowania zasobnika CWU
 • Kup