Regulator instalacji solarnych

Wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę regulatora. Licznik ciepła obliczający ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego, współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora. wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze. Statystyki tygodniowe uzysku energii słonecznej Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana. Okresowa sterylizacja zasobnika CWU. Chłodzenie rewersyjne. Ochrona kolektora i zasobnika - zabezpieczenie układu przed przegrzaniem kolektora lub przegrzaniem zasobnika. Interfejs cyfrowy umożliwiający monitorowanie pracy regulatora. Obsługa 14 schematów pracy.

Przykładowy schemat instalacji Solarcomp 951

  • Ładowanie zasobnika z kolektora słonecznego schemat z trzema czujnikami. Sterowanie pompą cyrkulacyjną. Sterowanie zrzutem nadmiaru ciepła z zasobnika.

Przykładowy schemat instalacji Solarcomp 951

  • Ładowanie zasobnika z kolektora słonecznego schemat z trzema czujnikami. Sterowanie pompą cyrkulacyjną. Przepompowywanie ciepła do drugiego zbiornika (na zasadzie różnicy temperatur).