Regulator SOLARCOMP 971 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego.

Sterowanie pompą z wejściem PWM - regulator steruje płynnie elektroniczną pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia może być odzyskiwana z kolektora słonecznego nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych). • Wyświetlacz graficzny - ułatwia obsługę regulatora. Pozwala w prosty sposób ustalić, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie są parametry układu. • Licznik ciepła – regulator oblicza ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego. • Dwustopniowa kontrola przepływu – bez potrzeby dołączania przepływomierza. • Współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora • Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz. • Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze. • Statystyki tygodniowe uzysku energii słonecznej. • Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika. • Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU. • Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana. • Funkcja chłodzenia rewersyjnego – stabilizuje temperaturę zasobnika pozbywając się nadmiaru ciepła przez kolektor. • Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU – raz na tydzień temperatura zadana zasobnika CWU zostaje podniesiona do ustawionego poziomu aby usunąć mogące pojawić się w zasobniku bakterie z rodzaju Legionella. • Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem – regulator przeciwdziała zamarzaniu płynu solarnego uruchamiając pompę kiedy temperatura kolektora spadnie poniżej ustalonego poziomu. • Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem – regulator załącza podłączoną grzałkę lub inne źródło ciepła gdy temperatura zasobnika spadnie poniżej 4°C • Funkcje zabezpieczające - regulator jest wyposażony w algorytmy chroniące kolektor i zasobnik. Daje to możliwość zabezpieczenia układu przed przegrzaniem kolektora (a co za tym idzie zatrzymania ładowania zasobnika) lub przegrzaniem zasobnika. • Sterowanie rozbudowanymi układami - dzięki dodatkowym wyjściom oraz po podłączeniu dodatkowych czujników, regulator może sterować rozbudowanymi układami. • Interfejs cyfrowy – umożliwia monitorowanie pracy regulatora.

Przykładowy schemat instalacji Solarcomp 971

  • Ładowanie zasobnika z kolektora słonecznego schemat z trzema czujnikami. Sterowanie pompą cyrkulacyjną. Sterowanie zrzutem nadmiaru ciepła z zasobnika.

Przykładowy schemat instalacji Solarcomp 971

  • Ładowanie zasobnika z kolektora słonecznego schemat z trzema czujnikami. Sterowanie pompą cyrkulacyjną. Przepompowywanie ciepła do drugiego zbiornika (na zasadzie różnicy temperatur).

Pliki do pobrania: