Regulator podstawowej instalacji solarnej

Regulator przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego Sterowanie pompą w funkcji różnicy temperatur. Praca załącz/wyłącz. Sterowanie grzałką. Ładowanie, gdy brak słońca. Obliczanie ilości ciepła pozyskanego z solara. Pomiar mocy chwilowej. Okresowa sterylizacja zasobnika CWU Interfejs cyfrowy z obsługą protokołu C14 3 wejścia pomiarowe Pt1000, 2 wyjścia przekaźnikowe 230V~1(0,6)A

Przykładowy schemat instalacji Solarcomp S1

  • Ładowanie bojlera z solara Ładowanie bojlera kończy się kiedy temperatura T2 osiągnie temperaturę nastawioną bojlera (Tn). Ładowanie bojlera uzależnione jest od różnicy temperatur T1-T2.

Przykładowy schemat instalacji Solarcomp S1

  • Ładowanie bojlera z solara, schemat z trzema czujnikami. Sterowanie grzałką. Ładowanie bojlera z solara. Ładowanie bojlera kończy się kiedy temperatura T3 osiągnie temperaturę nastawioną bojlera (Tn). Ładowanie bojlera uzależnione jest od różnicy temperatur T1-T2.