34 362 88 95
compit@compit.pl
plcsenderu

Sterownik kotła na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym (retortowym) R765

Regulator R765 służy do sterowania rozbudowaną kotłownią opartą na kotle z podajnikiem ślimakowym.

Urządzenie jest skonstruowane modułowo. Składa się z panelu sterującego R765 oraz modułu wykonawczego połączonych przewodem wielożyłowym. Obudowa panelu jest odporna na działanie pyłu i wilgoci. Całość jest przeznaczona do zabudowania w kotle lub jego otoczeniu.

Realizuje następujące funkcje:
✔ Algorytm PID – automatycznie wybiera jeden z 4 biegów dostosowując pracę kotła do
obciążenia.
✔ Obliczanie poziomu opału w zasobniku – informacja o poziomie opału może być
przekazywana do systemu monitoringu lub wyświetlana przez moduł pokojowy NANO.
✔ Sterowanie procesem spalania – sterując pracą podajnika i wentylatora utrzymuje proces
spalania i reguluje temperaturę kotła.
✔ Funkcja pogodowa – wyznaczanie zadanej temperatury ogrzewania w funkcji temperatury
zewnętrznej.
✔ Ochrona przed roszeniem - wyłączenie pomp przy zbyt niskiej temperaturze kotła wydatnie
zwiększa żywotność kotła.
✔ Ochrona powrotu – regulator zabezpiecza minimalną temperaturę powrotu sterując pracą
pompy CWU.
✔ Regulacja temperatury w obiegu z mieszaczem – niezawodny i precyzyjny algorytm PI, który
automatycznie dostosowuje się do napędu.
✔ Regulacja temperatury zasobnika CWU – regulator automatycznie utrzymuje temperaturę
zasobnika ciepłej wody użytkowej.
✔ Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU – pozwala zaoszczędzić energie załączając pompę
cyrkulacyjną tylko w zaprogramowanych godzinach
✔ Współpraca z termostatem pokojowym – umożliwia regulację temperatury w ogrzewanym
pomieszczeniu.
✔ Obsługa protokołu C14 – umożliwia wymianę informacji pomiędzy wieloma urządzeniami
podłączonymi do tej samej sieci.
✔ Współpraca z cyfrowym modułem NANO – NANO oferuje funkcjonalność termostatu
z zegarem a ponadto możliwość nastawiania temperatury zadanej kotła, odczyt temperatur;
zewnętrznej, kotła, zasobnika CWU i obwodów mieszaczy, oraz sygnalizacje stanów
alarmowych.
✔ Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania – po powrocie napięcia regulator bada
stan kotła i podejmuje decyzję o wznowieniu pracy lub przejściu do wygaszenia.
✔ Ochrona kotła – kiedy temperatura kotła przekracza temperaturę awaryjnego załączenia
pomp lub jest niższa od 6°C, regulator wysyła rozkaz uruchomienia obwodów mieszaczy oraz
załącza pompę CO i CWU (o ile awaryjne załączenie pompy CWU nie jest zablokowane).
✔ Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła - przekroczenie temperatury maksymalnej kotła
lub uszkodzenie czujnika kotła, powoduje zatrzymanie procesu palenia i uruchomienie pompy
kotłowej i pompy CWU (o ile awaryjne załączenie pompy CWU nie jest zablokowane).
 

Zapytaj o produkt

Polecane produkty