34 362 88 95
compit@compit.pl
Art1

Wykonanie połączeń komunikacyjnych.
Regulatory komunikują się ze sobą za pomocą wspomnianego protokołu C14, fizycznie służą do tego linie A i B opisane na złączach regulatorów. Aby zapewnic komunikację pomiędzy dwoma urządzeniami należy połączyć ze sobą równelegle linie A i B (A-A, B-B).

1


Przykład 1. Połączenie regulatora pokojowego NANO KOLOR z regulatorem L1


Ze względu na zastosowanie w regulatorach złącz elektrycznych skręcanych lub wciskowych, połączenia magistrali komunikacyjnej C14 należy wykonać przy użyciu przewodów o przekroju od 0,14 do 0,5 mm².

Przykład. 2 Sposób wykonia przewodu komunikacyjnego typu skrętka


Zaleca się stosowanie przewodów komunikacyjnych typu skrętka, końce przewodów należy zakuć specjalnymi końcówkam lub pocynować. Długość lini komunikacyjnej łączącej dwa urządzenia nie powinna przekraczać 200m, istnieje możliwość wykonania dłuższych połaczeń niemniej nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnego działania takiego połączenia.
Aby uniknąć pomyłek podczas podłączenia zaleca się wykorzystanie do wykonywania połączeń komunikacyjnych przewodów innego koloru niż przewody służace do zasialania.


Zasilanie
Urządzenia wyposażone w RS-485 i protokół C14 możemy podzielić na dwie grupy :
• zasilające - wówczas linie G oraz U możemy wykorzystać do zasilania innych urządzeń znajdujących się
w systemie. Urządzenia te są zasilane z sieci 230V.
• zasilane - wówczas do linii G (-) oraz U (+) należy podłączyć zasilanie z regulatora zasilającego lub
zewnętrznego zasilacza o napięciu od 9 do 12V DC .


Do urządzeń zasilanych należą urządzenia: Nano One, Nano Kolor, Nano S, czujniki jakości powietrza oraz konwerter sygnału Radio-RS, moduł komunikacji internetowej INEXT.
Ze względu na zastosowanie w regulatorach złącz elektrycznych skręcanych lub wciskowych, połączenia zasilające należy wykonać przy użyciu przewodów o przekroju od 0,20 do 0,5 mm².


Przykład 3. Zasilanie NANO ONE z regulatora kotłowego R750G
R750G- zasilający NANO ONE- zasilany


Przykład 4. Zasilanie NANO ONE z oddzielnego zasilacza, w wypadku gdy mamy tylko dwie linie pomiędzy kotłownią a termostatem.
R750G- zasilający Zasilacz- ZS 1 / ZS2 NANO- ONE zasilany


Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzeń wymagających zasilania zalecamy używania do tego celu dedykowanych zasilaczy ZS1 / ZS2.


UWAGA !!!
Bezwzględnie zabrania się łączenia zasilania z różnych zródeł (urządzeń zasilających, zasilaczy) oraz podłączania wielu źródeł zasilania do jednego urządzenia zasilanego. Takie podłączenie grozi uszkodzeniem urządzeń, które może doprowadzić do zwarć oraz spwodować bezpośrednie zagrożenie dla ludzi oraz mienia.

5

Przykład 5. Nieprawidłowe podłączenie 2 regulatorów z termostatem NANO ONE, w tym wypadku termostat NANO ONE zasilany jest dwóch regulatorów jednocześnie !!!
R750G- zasilający NANO ONE- zasilany AERO 3- zasilający

6


Przykład 6. Prawidłowe podłączenie 2 regulatorów z termostatem NANO ONE oraz regulatorem pokojowym NANO KOLOR
R750G- zasilający NANO ONE- zasilany AERO 3- zasilający NANO KOLOR- zasilany


Dopuszczalne jest zasilanie kilku urządzeń zasilanych z jednego źródła zasilającego ( regulatora, zasilacza), należy jednak pamiętać aby sprawdzić czy urządzenie zasilające posiada wystarczającą moc do zasilania wszystkich podłączonych urządzeń jednocześnie.