34 362 88 95
compit@compit.pl
Art1

Praca w sieci C14 (konfiguracja)

Połączenie fizyczne pomiędzy urządzeniami mamy już za sobą, po utworzeniu połączeń między urządzeniami należy pamiętać aby jeden z połączonych regulatorów miał w ustawieniach serwisowych ustawiony parametr „ Praca w sieci C14” na MASTER (nadrzędny) a drugi lub pozostałe jako SLAVE (podrzędny). Niektóre urządzenia nie mają możliwośći zmiany parametru „MASTER-SLAVE”, w takim wypadku paramter fabrycznie ustawiony jest na wartość "SLAVE".

Aby uporządkować komunikację oraz ułatwić konfigurację wielu urządzeń w jednej sieci, urządzenia obsługujące protokół C14 zostały pogrupowane ze względu na przeznaczenie. Jeżeli w sieć łączymy urządzenia z tej samej grupy, każde z nich musi mieć ustawiony inny numer np. 1, 2, 3.

Grupy adresowe:

Grupa adresowa

Urządzenia przypisane do grupy

Termostaty

Nano One, Nano S, Nano Radio, Nano Color

Regulatory grzewcze

R740G, R750G, Multi, Biomax, R470, R490

Regulatory zaworów mieszających

R 803BB, R 810, R350T2, R 350T3

Ogrzewanie podłogowe

L1, L2

Układy solarne

SolarComp 951, SolarComp 971

 

7

Przykład 6. Ustawienia parametrów Master oraz Numeru na przykładzie regulatora pokojowego NANO KOLOR

SOLARCOMP 971
SLAVE
NANO COLOR
MASTER
R750G
SLAVE

8

 Przykład 7. Podłączenia 2 regulatorów z regulatorem NANO COLOR w konfiguracji MASTER-SLAVE