34 362 88 95
compit@compit.pl

Sterownik układu solarnego z PWM SolarComp 971B

Podstawowe cechy regulatora:

 • Sterowanie pompą z wejściem PWM - regulator płynnie steruje elektroniczną pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia może być odzyskiwana z kolektora słonecznego nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych).

 • Wyświetlacz graficzny - ułatwia obsługę regulatora. Pozwala w prosty sposób ustalić, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie są parametry układu.

 • Licznik ciepła – regulator oblicza ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego.

 • Zliczanie energii elektrycznej zużytej na pracę pomp i pracę regulatora.

 • Dwustopniowa kontrola przepływu – bez potrzeby dołączania przepływomierza.

 • Współpraca z przepływomierzem – Grundfos VFS

 • Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.

 • Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze.

 • Statystyka tygodniowa uzysku energii słonecznej.

 • Statystyki miesięczne i roczne.

 • Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika.

 • Detekcja i rejestrowanie przerw w zasilaniu regulatora.

 • Rejestr 50 ostatnich stanów alarmowych.

 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU.

 • Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana.

 • Funkcja chłodzenia rewersyjnego – stabilizuje temperaturę zasobnika pozbywając się nadmiaru ciepła przez kolektor.

 • Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU – raz na tydzień temperatura zadana zasobnika CWU zostaje podniesiona do ustawionego poziomu aby usunąć mogące pojawić się w zasobniku bakterie z rodzaju Legionella.

 • Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem – regulator przeciwdziała zamarzaniu płynu solarnego uruchamiając pompę, kiedy temperatura kolektora spadnie poniżej ustalonego poziomu.

 • Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem – regulator załącza podłączoną grzałkę lub inne źródło ciepła, gdy temperatura zasobnika spadnie poniżej 4°C

 • Funkcje zabezpieczające - regulator wyposażony jest w algorytmy chroniące kolektor
  i zasobnik przed przegrzaniem.

 • Sterowanie rozbudowanymi układami - dzięki dodatkowym wyjściom oraz po podłączeniu dodatkowych czujników, regulator może sterować rozbudowanymi układami.

 • Sterowanie dodatkowymi źródłami ciepła.

 • Interfejs cyfrowy C14 – umożliwia monitorowanie pracy regulatora.

Zapytaj o produkt