34 362 88 95
compit@compit.pl
plcsenderu

Regulator kotła z podajnikiem ślimakowym R510

Cena: 378,84 PLN (308,00 PLN netto)
+

Regulator kotła R510 jest urządzeniem elektronicznym sterującym kotłem na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym (retortowym). Cechuje się łatwą intuicyjną obsługą, realizuje następujące funkcje:
Sterowanie procesem spalania - regulator utrzymuje temperaturę koła na stałym zaprogramowanym poziomie odpowiednio sterując pracą podajnika i wentylatora. Dzięki temu proces spalania staje się bardziej ekonomiczny.
Sterowanie obiegiem CO - regulator steruje pracą pompy CO, zabezpieczając kocioł przed zbyt niską temperaturą, co wydatnie zwiększa żywotność kotła.
Sterowanie ładowaniem zasobnika CWU - temperatura zasobnika ciepłej wody jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcję ładowania CWU. Dzięki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie.
Priorytet ładowania CWU - włączenie tej funkcji pozwala regulatorowi na wyłączenie pompy CO podczas realizowania funkcji ładowania zasobnika CWU. Umożliwia to szybsze podgrzanie zasobnika CWU.
Sterowanie mocą wentylatora nadmuchowego - ułatwia ograniczenie mocy kotła, zwiększając ekonomikę w okresie przejściowym i przypadku korzystania z kotła latem do ogrzewania zasobnika CWU.
Współpraca z termostatem pokojowym - funkcja ta ma największe znaczenie w okresach przejściowych (wiosna, jesień), kiedy istnieje ryzyko przegrzania pomieszczeń. Termostat pokojowy podłączony do regulatora pozwala na wyłączenie pompy CO i obniżenie temperatury zadanej kotła. Dzięki temu unikamy przegrzewania domu, zyskując na komforcie i ekonomice pracy koła.
Zabezpieczenie przed zapaleniem się paliwa w podajniku - temperatura podajnika jest stale mierzona, po przekroczeniu wartości alarmowej regulator wyłącza wentylator i usuwa palące się paliwo z podajnika.
Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania – po powrocie napięcia regulator wznawia pracę w trybie w jakim znajdował się przed zanikiem zasilania.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła - przekroczenie temperatury maksymalnej wyłącza wentylator i podajnik oraz załącza pompy.
Złącze do przyłączenia zewnętrznego zabezpieczenia STB.
Złącze do przyłączenia zewnętrznego bezpiecznika topikowego


Urządzenie jest skonstruowane modułowo. Składa się z panelu sterującego R510 oraz modułu wykonawczego E510 połączonych płaskim przewodem wielożyłowym. Obudowa panelu jest odporna na działanie pyłu, wilgoci oraz spalin. Całość jest przeznaczona do zabudowania w kotle lub jego otoczeniu

Zapytaj o produkt

Polecane produkty