34 362 88 95
compit@compit.pl

Pogodowy regulator węzła ciepłowniczego R372

Cena: 1205,40 PLN (980,00 PLN netto)
+

R372 jest przeznaczony do regulacji temperatury dwóch obiegów grzewczych wyposażonych w zawory z siłownikami trójstawnymi. Obiegi można skonfigurować do pracy pogodowej (temperatura zadana dla obiegu jest wyznaczana z charakterystyki pogodowej na podstawie aktualnie zmierzonej temperatury zewnętrznej) lub stałowartościowej (temperaturę obiegu ustala użytkownik). Drugi obieg może dodatkowo pracować jako układ ładowania zasobnika CWU (sterować pracą pompy ładującej CWU). Regulator stosuje się w układach kotłowych do rozbudowy obwodów grzewczych, w wymiennikowniach i węzłach cieplnych, itp.

Regulator realizuję ochronę temperatury powrotu. Ochrona powrotu ma wpływ na pracę obiegu CO1 ale nie na obieg CO2. Regulator jest wyposażony w zegar i umożliwia określenie czasowego programu
działania ogrzewania. Działanie zegara jest podtrzymywane przez 48 godzin przy wyłączonym zasilaniu regulatora. Współpracuje z konwencjonalnymi termostatami pokojowymi oraz z termostatem  pokojowym NANO umożliwiającym odczyt temperatury zewnętrznej, temperatury w obiegu CO1 i temperatury zasobnika CWU. Regulator steruje pracą pompy obiegowej zabezpieczając obieg grzewczy przed przegrzaniem na skutek awarii zaworu regulacyjnego.

Dzięki wbudowanemu interfejsowi cyfrowemu RS-485 może być stosowany w systemach monitoringu kompatybilnych z protokołem C14. Regulatory R372 można łączyć w sieci, gdzie jeden regulator mierzy temperaturę zewnętrzną i przesyła ją do pozostałych.

Zapytaj o produkt