34 362 88 95
compit@compit.pl
Art1

Zacznijmy od początku.
Oferowane przez COMPIT regulatory wyposażone są w port komunikacyjny obsługujący standard komunikacji RS-485 który to w prosty sposób umożliwia połączenie w sieć komunikacyjną wielu urządzeń. Sam fakt połączenia urządzeń jeszcze niewiele daje ale C14 już tak. Połączenie standardu komunikacji RS 485 z protokołem komunikacyjnym C14 umożliwia „porozumiewanie się urządzeń” innymi słowy urządzenia ze sobą „gadają” wymieniając między sobą szereg informacji np. informację o aktualnym trybie pracy, informacje o odczytanych temperaturach, informację o zmianach wprowadzonych w nastawach przez użytkownika, informację o alarmach i alertach. Bezpośrednia komunikacja pomiędzy połączonymi urządzeniami zapewnia błyskawiczną reakcję wszystkich urządzeń pracujących w sieci na zmianę nastaw wprowadzonych przez użytkownika oraz natychmiastową reakcję na zmianę stanów odczytywanych przez poszczególne urządznia. Wspomniana wcześniej wymiana informacji między urządzeniami powoduje, że regulator kotła uwzględni wymagania np. regulatora zaworu mieszającego. Przykładowo przełączenie systemu w tryb LATO spowoduje wyłączenie urządzeń grzewczych a włączenie trybu URLOP wyłączy realizację CWU przez kocioł grzewczy i układ solarny. Termostaty obniżą zadaną temperaturę pomieszczeń do temperatury minimalnej a wentylacja przełączy się na minimalne obroty. Dodatkowo układ solarny uruchomi zrzuty nadmiaru ciepła co zabezpieczy układ przed przegrzaniem i zwiększy jego żywotność.

Dodadkową funkcją którą udostępnia protokół C14 to możliwość zdalnej kontroli całego systemu grzewczego i chłodzącoego poprzez internet, podłaczenie do internetu możliwe jest za pośrednictwem mudułu internetowego INEXT którego możliwość zostaną opisane w dalszej części tego opisu.


Jakie korzyści daje nam protokół komunikacyjny C14 ?
Po pierwsze wygoda i oszczędność czasu.
Praca wielu urządzeń w sieci sprawia że z łatwością możesz sprawować kontrolę nad systemem ogrzewania i chłodzenia bez konieczności ręcznej konfiguracji każdego urządzenia z osobna. Wszelkie zmiany możesz wprowadzić i odczytywać za pośrednictwem termostatu pokojowego lub zdalnie poprzez iinternet. Wprowadzone zmiany natychmiast zostaną uwzględnione i zrealizowane przez każde urządzenie podłaczone do sieci, przykładowo przełączenie systemu w tryb LATO na termostacie pokojowym NANO spowoduje wyłączenie wszystkich urządzeń grzewczych a włączenie trybu URLOP wyłączy realizację CWU przez kocioł grzewczy i układ solarny. Termostaty obniżą zadaną temperaturę pomieszczeń do temperatury minimalnej a wentylacja przełączy się na minimalne obroty. Dodatkowo układ solarny uruchomi zrzuty nadmiaru ciepła co zabezpieczy układ przed przegrzaniem.


Po drugie komfort i redukacja kosztów zużytej energii.
Komunikacja pomiędzy urządzeniami umożliwia połączenie różnego typu urządzeń grzewczych i chłodzących w jeden sprawny i zoptymalizowany system kontroli komfortu cieplnego. Możliwość jednoczesnego sterowania wieloma urządzeniami oraz możliwość niezależnej kontroli temperatury w wielu pomieszczeniach w połączeniu z pracą systemu grzewczego i chłodzącego według ustalonych harmonogramów i stref pozwala na świadome zarządzenie zapotrzebowaniem na energię cieplną, tym samym znacząco wpływając na obniżenie kosztów. Dzięki protokołowi C14 bez większego problemu możliwe jest połączenie i współpraca ze sobą tradycyjnych źródeł ciepła tj. kotły na paliwa kopalne, kotły na biomasę, kotły elektryczne z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, systemy solarne. Zarządzanie różnymi źódłami ciepła pozwala w sposób optymalny i ekonomiczny wykorzystywać dostępne zasoby energii w zależności od chwilowego zapotrzebowania.
Czyż nie jest piękne kiedy wchodzisz do domu i masz po prostu ciepło zimą i chłodno latem, nie musisz regulować temperatury w każdym pomieszczeniu, latem zaś otwierać okna i próbować schłodzić nagrzany przez kilka godzin Twojej nieobecności dom. Nasz system system zadba o twój komfort i zapewni optymalną temperaturę a Ty będziesz mieć czas dla siebie i twoich bliskich.


Jakie urządzenia obsługują protokół komunikacyjny C14?
Protokół komunikacyjny C14 został zaprojektowany przez firmę COMPIT z myślą o zastosowaniu w regulatorach i urządzeniach których przeznaczenie głownie skupia się na sterowniu i kontroli: systemów
grzewczych, systemów wentylacyjnych, systemów kontroli jakości powietrza, systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych.
Wśród urządzeń obsługujących protokół komunikacji C14 należy wymienić :
- Termostaty i regulatory pokojowe
- Termostaty uniwersalne
- Regulatory kotłów na paliwa stałe
- Regulatory kotłów gazowych i olejowych
- Regulatory pomp ciepła
- Regulatory systemów solarnych
- Regulatory pomp i obiegów grzewczych
- Regulatory ogrzewania podłogowego
- Regulatory systemów wentylacji oraz rekuperacji
- Regulatory urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
- Moduły kontroli i rejestracji jakości powietrza
- Moduły komunikacji radiowej oraz internetowej (INEXT)