34 362 88 95
compit@compit.pl

Sterownik układu solarnego z PWM SolarComp 971SD

Podstawowe cechy regulatora:

 • Sterowanie pompą z wejściem PWM - regulator steruje płynnie elektroniczną pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia może być odzyskiwana z kolektora słonecznego nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych).

 • Wyświetlacz graficzny - ułatwia obsługę regulatora. Pozwala w prosty sposób ustalić, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie są parametry układu.

 • Licznik ciepła – regulator oblicza ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego w ciągu dnia, miesiąca oraz roku kalendarzowego.

 • Zliczanie energii elektrycznej zużytej na pracę pomp i pracę regulatora.

 • Dwustopniowa kontrola przepływu – bez potrzeby dołączania przepływomierza.

 • Współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora.

 • Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.

 • Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze.

 • Statystyka tygodniowa uzysku energii słonecznej.

 • Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika.

 • Detekcja i rejestrowanie przerw w zasilaniu regulatora.

 • Rejestr 50 ostatnich stanów alarmowych.

 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU.

 • Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana.

 • Funkcja chłodzenia rewersyjnego – stabilizuje temperaturę zasobnika pozbywając się nadmiaru ciepła przez kolektor.

 • Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU – raz na tydzień temperatura zadana zasobnika CWU zostaje podniesiona do ustawionego poziomu aby usunąć mogące pojawić się w zasobniku bakterie z rodzaju Legionella.

 • Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem – regulator przeciwdziała zamarzaniu płynu solarnego uruchamiając pompę kiedy temperatura kolektora spadnie poniżej ustalonego poziomu.

 • Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem – regulator załącza podłączoną grzałkę lub inne źródło ciepła gdy temperatura zasobnika spadnie poniżej 4°C

 • Funkcje zabezpieczające - regulator jest wyposażony w algorytmy chroniące kolektor i zasobnik. Daje to możliwość zabezpieczenia układu przed przegrzaniem kolektora (a co za tym idzie zatrzymania ładowania zasobnika) lub przegrzaniem zasobnika.

 • Sterowanie rozbudowanymi układami - dzięki dodatkowym wyjściom oraz po podłączeniu dodatkowych czujników, regulator może sterować rozbudowanymi układami.

 • Interfejs cyfrowy – umożliwia monitorowanie pracy regulatora. Komunikacja w standardzie C14.

 • Zapisywanie danych na karcie SD – na karcie SD są zapisywane uzyski energii słonecznej za kolejne dni.

 • Maksymalna wydajność pompy PWM - możliwość ustawienia maksymalnej wydajności pompy PWM – parametr maksymalna wydajność pompy PWM 0-100%.

Zapytaj o produkt